Menu
LSA.partners

Laxus z.ú.

Programy pro minimalizaci rizik, plynoucích z užívání drog. Ambulantní léčba, doléčování a následná péče pro uživatele legálních i nelegálních drog a poradenství pro jejich blízké.

SEMIRAMIS z.ú.

Programy primární prevence a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Poradenství pro mládež a rodiny.

Co děláme?

„Kryjeme vám záda při realizaci odborných programů“

LSA.partners je zastřešující administrativně technickou centrálou pro nestátní neziskové organizace LAXUS z.ú. a Semiramis z.ú. Mezi klíčové úkoly LSA.partners patří zejména:
  • Zajištění finanční stability a řízení cash-flow partnerských organizací.
  • Vedení účetnictví v souladu se zákonnými normami a souvisejícími předpisy. Hospodaření s vyrovnanými rozpočty organizací.
  • Fundraising a řízení projektového cyklu pro partnerské organizace.
  • Personální řízení a aplikace personální politiky společné pro partnerské organizace, řízení pracovní personální migrace mezi organizacemi a aplikace zákoníku práce na personální řízení.
  • Efektivní a ekonomická správa majetků partnerských organizací. Dodržování souvisejících právních předpisů.
  • Zajištění administrativního zázemí pro realizaci odborných programů partnerských organizací, včetně práce s elektronickými aplikacemi a registry.
  • Prosazování zájmů partnerských organizací navenek. Podněcování a udržování společné vize partnerských organizací.
  • Společné PR a propagace služeb.
  • Provoz Centra vzdělávacích aktivit jako vnitřní a vnější vzdělávací platformy partnerských organizací.
  • Hledání nových modelů spolupráce.
naše organizace

napište nám

Kontakty

Mgr. Pavel Plaček, DiS.

Generální ředitel, placek@lsa.partners, +420 606 936 212

Bc. Jana Vondrová

Vedoucí Správy organizací, vondrova@lsa.partners, +420 776 626 305