Laxus z.ú. Semiramis z.ú.
Laxus z.ú.
Programy pro minimalizaci rizik, plynoucích z užívání drog. Ambulantní léčba, doléčování a následná péče pro uživatele legálních i nelegálních drog a poradenství pro jejich blízké.
Semiramis z.ú.
Programy primární prevence a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Poradenství pro mládež a rodiny.

 
Více informací

„Kryjeme vám záda
při realizaci odborných programů“


LSA.partners je zastřešující administrativně technickou centrálou pro nestátní neziskové organizace Laxus z.ú. a Semiramis z.ú.
Mezi klíčové úkoly LSA.partners patří zejména:

 • Zajištění finanční stability partnerských organizací.
 • Zajištění a řízení cash-flow partnerských organizací. Vedení účetnictví v souladu se zákonnými normami a souvisejícími předpisy. Hospodaření s vyrovnanými rozpočty organizací.
 • Fundraising a řízení projektového cyklu pro partnerské organizace.
 • Personální řízení a aplikace personální politiky společné pro partnerské organizace, řízení pracovní personální migrace mezi organizacemi a aplikace zákoníku práce na personální řízení.
 • Efektivní a ekonomická správa majetků partnerských organizací. Dodržování souvisejících právních předpisů.
 • Zajištění administrativního zázemí pro realizaci odborných programů partnerských organizací, včetně práce s elektronickými aplikacemi a registry.
 • Prosazování zájmů partnerských organizací navenek.
 • Podněcování a udržování společné vize partnerských organizací.
 • Hledání nových modelů spolupráce.


Naše organizace

Kontakty


Mgr. Pavel Plaček, DiS. – Generální ředitel, placek@lsa.partners, +420606936212

Bc. Jana Vondrová – Vedoucí podpory organizací, vondrova@lsa.partners, +420776626305

Mgr. Magdalena Ranková Lukasová – PR manažerka, rankova@lsa.partners, +420774410192

 • Gabriela Pinčeková – Ekonomická pracovnice pro Laxus z.ú.
 • Kateřina Rolečková - Administrativní pracovnice pro Laxus z.ú.
 • Klára Ronovská, Dis. - Ekonomická pracovnice pro Semiramis z.ú.
 • Michaela Rejšková, Dis. - Administrativní pracovnice pro Semiramis z.ú.
 • Iva Postupová – Ekonomická a administrativní pracovnice
 • Na začátek