Laxus z.ú. Semiramis z.ú. Centrum ALMA, o.p.s.
Laxus z.ú.
Programy pro minimalizaci rizik, plynoucích z užívání nelegálních drog. Kontaktní centra, terénní programy.
Semiramis z.ú.
Programy primární prevence a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Poradenství pro mládež a rodiny.
Centrum ALMA o.p.s.
Ambulantní léčba, doléčování a následná péče pro uživatele legálních i nelegálních drog a poradenství pro jejich blízké.

 
Více informací

„Kryjeme vám záda
při realizaci odborných programů“


LSA.partners je zastřešující administrativně technickou centrálou pro nestátní neziskové organizace Laxus z.ú., Semiramis z.ú. a Centrum ALMA o.p.s.
Mezi klíčové úkoly LSA.partners patří zejména:

 • Zajištění finanční stability partnerských organizací.
 • Zajištění a řízení cash-flow partnerských organizací. Vedení účetnictví v souladu se zákonnými normami a souvisejícími předpisy. Hospodaření s vyrovnanými rozpočty organizací.
 • Fundraising a řízení projektového cyklu pro partnerské organizace.
 • Personální řízení a aplikace personální politiky společné pro partnerské organizace, řízení pracovní personální migrace mezi organizacemi a aplikace zákoníku práce na personální řízení.
 • Efektivní a ekonomická správa majetků partnerských organizací. Dodržování souvisejících právních předpisů.
 • Zajištění administrativního zázemí pro realizaci odborných programů partnerských organizací, včetně práce s elektronickými aplikacemi a registry.
 • Prosazování zájmů partnerských organizací navenek.
 • Podněcování a udržování společné vize partnerských organizací.
 • Hledání nových modelů spolupráce.
Kde působíme:
Mapa působnosti LSA.partners - 2016

Naše organizace

Kontakty


Mgr. Pavel Plaček, DiS. – Generální ředitel, placek@lsa.partners, +420 606 936 212

Bc. Jana Vondrová – Vedoucí podpory organizací, vondrova@lsa.partners, +420 776 626 305

 • Gabriela Pinčeková – Ekonomická pracovnice pro Laxus z.ú.
 • Kateřina Rolečková - Administrativní pracovnice pro Laxus z.ú.
 • Klára Ronovská, Dis. - Ekonomická pracovnice pro Semiramis z.ú.
 • Michaela Rejšková, Dis. - Administrativní pracovnice pro Semiramis z.ú.
 • Iva Postupová – Ekonomická a administrativní pracovnice pro Centrum ALMA o.p.s.
 • Lukáš Gilányi, DiS. – PR manager, gilanyi@lsa.partners, +420 731 954 420

  Na začátek